× Hello Holidays

Tombola " De Ziua Noastra, E Ziua Ta! "
20-25.01.2022​

 

Tombola " De Ziua Noastra, E Ziua Ta! 20-25.01.2022​"

                                              REGULAMENT DE PARTICIPARE

Art. 1.  ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul TOMBOLEI "De Ziua Noastra, E Ziua Ta! 20-25.01.2022​" este societatea HELLO HOLIDAYS S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Piata Romana nr 9, cam 3, ap 2, CIF RO29347254, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/13629/2011, reprezentata legal prin dna. BALAIBAN ELENA-MADALINA in calitate de Administrator.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii ("Regulamentul").

Art. 2. DURATA, LOCUL DE DESFASURARE SI CONDITIILE CONCURSULUI

Campania TOMBOLA "De Ziua Noastra, E Ziua Ta! 20-25.01.2022​" se desfasoara in perioada 20 ianuarie 2022 ora 09:00 - 25 ianuarie 2022 ora 23:59, pe intreg teritoriul Romaniei, urmând a fi organizat şi desfăşurat pe site-ul www.helloholidays.ro, pe pagina de facebook a agentiei de turism Hello Holidays https://www.facebook.com/helloholidays.ro  si in sistemul de rezervari pentru agentiile partenere https://b2b.helloholidays.ro/ conform mecanismului Concursului. Concursul consta in efectuarea, confirmarea si plata avansului sau plata integrala a unei rezervari  in perioada 20-25 ianuarie 2022 cu desfasurare a serviciului/produsului turistic in anul 2022. Turistul se poate inscrie atat in mod direct pe site-ul agentiei, fizic in agentie, telefonic sau prin email cat si indirect prin intermediul agentiilor partenere. Premiul se acorda exclusiv turistului care a achizitionat o vacanta in perioada campaniei 20-25 ianuarie 2022 indiferent de agentia  unde a fost realizata rezervarea acestuia.

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica, cu varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie, care este de acord cu termenii si conditiile si prezentul regulament, rezerva si achita partial sau integral, in mod direct prin agentia Hello Holidays dar si indirect prin agentiile partenere in perioada 20-25 ianuarie 2022 un circuit/sejur/excursie cu perioada de desfasurare in anul 2022.

Nu pot participa la campanie angajatii HELLO HOLIDAYS SRL sau rudele de gradul 1 ale acestora.

Art. 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului si prin accesarea paginii www.helloholidays.ro/regulament-hello-holidays. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.helloholidays.ro.

Art. 5. PREMII

Participantii pot castiga unul din urmatoarele premii:

Destinatie Hotel Nr nopti Data de plecare Mijloc de transport
Bulgaria - Nisipurile de aur Prestige Deluxe / Prestige Aquapark hotel (the hotel will be confirmed by the time of submitting the reservation) 7 nopti 7.09 autocar
Circuit Istanbul - 3 nopti 13.04 autocar
Circuit Cappadocia - 7 nopti 28.10. avion
Grecia - Paralia Katerini Gotel Gold Stern 7 nopti 4.06 individual
Paste Kusadasi Palm Wings Ephesus 8 22.04 autocar
Sejur Antalya Kirman Sidemarin 7 13.05 avion
Circuit Maramures - Bucovina - camera dubla   4 nopti 28.05 autocar
Grecia - Paralia Katerini Hotel Regina Mare 7 nopti 4.06 individual
2 locuri Balchik     28.05 autocar
LITORAL ROMANIA TERRA NEPTUN 5 N CAZARE+MD 16.06 INDIV
LITORAL ROMANIA DEDAL MAMAIA 5 N CAZARE 10.06 INDIV
LITORAL ROMANIA GRAND DEDAL 5 NOPTI CAZARE) 15.06 INDIV
LITORAL ROMANIA ROMANTIC 5 NOPTI(CAZARE) 10.06 INDIV
LITORAL ROMANIA CLAS 5 N CAZARE CU MD 15.06 INDIV
LITORAL ROMANIA DUNAREA EF NORD 5 N CAZARE + DP 17.06 INDIV

Toate Premiile constand in excursii/sejururi/circuite cu transport inclus, oferite in prezenta campanie au ca punct de plecare Bucuresti (Academia Militara pentru plecarile cu autocarul, respectiv Aeroportul Henri Coanda-Bucuresti Otopeni pentru plecarile cu avionul). In functie de disponibilitate, castigatorii pot achizitiona transferuri din alte localitati.Premiile constand in cazare, excursie, sejur sau circuit se refera la doua persoane, castigatorul si o persoana aleasa de catre acesta, atat in ceea ce priveste cazarea cat si transportul. Indiferent de numarul de persoane inscrise pe o rezervare, premiul se va acorda titularului de rezervare (persoanei fizice pe numele careia s-a incheiat contractul/rezervarea).

Valoarea totala a premiilor acordate este de 6437 Euro. 

Detaliile premiilor (date de plecare, loc imbarcare, ore imbarcare) vor fi acordate castigatorilor dupa validarea premiilor.

Acolo unde nu sunt stabilite: hotelul, tipul de camera sau data de plecare, acestea se vor stabili inainte de tragerea la sorti in functie de destinatiile rezervate pe perioada campaniei si de posibilitatea de completare a locurilor din autocar/avion.

Acestea vor fi aduse la cunostinta participantilor prin completarea prezentului regulament si publicarea pe site-ul www.helloholidays.ro.

Nu fac parte ca obiect al premiului urmatoarele:
Asigurare medicala/storno
Excursii optionale si taxele la obiectivele turistice
Bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului (in functie de oferta fiecarui hotel)
Alte taxe si cheltuieli personale

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte servicii si nu se poate acorda contravaloarea lor in bani. De asemenea nu se pot aduce modificari asupra datei de plecare/perioadei de desfasurare a sejurului/circuitului/cazarii/excursiei.

Art. 6. TERMENI si CONDITII ACORDARE PREMIU

6.1 Premiile se vor acorda prin tragere la sorti in data de 26 Ianuarie 2022.  Extragerea va fi efectuata prin website-ul https://wheelofnames.com si va fi transmisa pe pagina de facebook a agentiei de turism Hello Holidays https://www.facebook.com/helloholidays.ro.

6.2 Vor fi extrase premiile in ordinea crescatoare a valorii, incepand cu premiul cu cea mai mica valoare, ultimul extras fiind castigatorul premiului cu valoarea cea mai mare.
6.3 Castigatorii (Nume, Prenume si adresa de e-mail cu care s-a inscris in campanie) vor fi anuntati public pe pagina oficiala de facebook a agentiei Hello Holidays, https://www.facebook.com/helloholidays.ro si pe site-ul www.helloholidays.ro.

Art. 7. Conditii de validare

Ulterior desemnării câştigătorilor Concursului, Organizatorul va proceda la validarea câştigurilor, ocazie cu care va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor în Concurs, precum şi modul de desfăşurare al acestuia. Organizatorul va contacta toti castigatorii premiilor campaniei prin modalitatile disponibile: telefon si/sau e-mail, conform datelor furnizate de catre participanti cu ocazia inscrierii in campanie.

Castigurile vor fi validate daca participanţii castigatori indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in prezentul regulament.

Pentru acordarea Premiului, dupa validare, castigatorul se poate prezenta in agentia Hello Holidays din Piata Romana, Nr 9 sau va lua legatura online cu aceasta prin email, pentru a primi Premiul si toate informatiile necesare.

In cazul in care persoana castigatoare este inscrisa prin intermediul unei agentii partenere, toate informatiile legate de premiu vor fi transmise prin email catre aceasta de agentia Hello Holidays spre a fi comunicate turistului, pentru a primi Premiul si toate informatiile necesare.

Art. 8. Conditii de invalidare

Castigul va fi invalidat in cazul in care participantul desemnat castigator pentru oricare din premiile oferite incalca cerintele de participare prevazute in prezentul regulament precum si in cazul in care a realizat o rezervare pe care ulterior a anulat-o fara sa achite avans sau integral, conform conditiilor de inscriere aferente fiecarui tip de serviciu/program turistic.

Premiul este transmisibil. In situatia in care unul dintre castigatori nu poate beneficia de premiu, acesta poate transferat. In aceasta situatie, Premiul se va acorda celor 2 persoane desemnate de castigator.

Art. 9. TAXE SI IMPOZITE

Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

Art. 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI

 Aceasta campanie va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 11. LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

• imposibilitatea unui participant de a intra in posesia Premiului castigat ori de a il folosi conform condiţiilor prevăzute mai sus, din motive ce exclud culpa Organizatorului;

• adresele de email care nu se regasesc in baza de date sau nu permit confirmarea identitatii participantului, care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate prevazute in prezentul regulament;

• orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;

Art. 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoastrerea continutului regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu GDPR privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul GDPR, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Organizatorului din Romania, Bucuresti, sector 1, Piata Romana nr 9, Ap 2, o data pe an, in mod gratuit, Hello Holidays SRL va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, Hello Holidays SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date

anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor GDPR.

3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

Pentru toti participantii: numele si prenumele din actul de identitate, domiciliul, numarul de telefon mobil; adresa de e-mail.

Acestora le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: realizarea obiectului contractului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse in baza de date a Hello Holidays SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

Prin inscrierea la aceasta campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art. 13. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art. 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (sesizari@helloholidays.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 15. ALTE CLAUZE

Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

Orice modificare a prezentului regulament se considera comunicata participantilor la Campanie prin publicarea pe site-ul www.helloholidays.ro.

ORGANIZATOR,

HELLO HOLIDAYS S.R.L.

prin asociat și administrator

BALAIBAN ELENA-MADALINA

 

Aboneaza-te la newsltterul Hello Holidays

ABONEAZA-TE si fii la curent cu cele mai mariREDUCERI!