Concurs Facebook "O zi cât o vacanță​"

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 

Art. 1.  ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

Organizatorul Concurs Facebook "O zi cât o vacanță" este societatea HELLO HOLIDAYS S.R.L., persoana juridica romana, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Piata Romana nr 9, cam 3, ap 2, CIF RO29347254, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/13629/2011, reprezentata legal prin dna. BALAIBAN ELENA-MADALINA in calitate de Administrator.

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii ("Regulamentul").

 

Art. 2. DURATA, LOCUL DE DESFASURARE SI CONDITIILE CONCURSULUI

 

Campania Concurs Facebook "O zi cât o vacanță" se desfasoara incepand cu data de 22 Ianuarie 2020 ora 14:00, pana la data de 10 Februarie 2020 ora 12:00 pe facebook-ul agentiei de turism Hello Holidays https://www.facebook.com/helloholidays.ro.

 

Art. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Poate participa la aceast concurs orice persoana fizica, cu varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Nu pot participa la campanie angajatii HELLO HOLIDAYS SRL sau rudele de gradul 1 ale acestora.

 

Art. 4. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

 

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, prin accesarea paginii www.helloholidays.ro/regulament-hello-holidays. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.helloholidays.ro.

 

Art. 5. PREMIUL CONCURSULUI

Se ofera GRATUIT 15 premii constand intr-o excursie de 1 zi pentru 2 persoane la Sinaia (transport autocar, vizite conform program, ghid, fara cazare) in data de 15.02.2020. Valoarea totala a premiilor este de 3270 lei. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte servicii si nu se poate acorda contravaloarea lor in bani.

Program excursie:

Intalnire la ora 07:30 in parcarea Academiei Militare Romane (Universitatea Nationala de Aparare Carol I), plecare ora 08:00 pe traseul Bucuresti –Targoviste -Sinaia -Busteni. Prima vizita a zilei o dedicam fostei capitale a Tarii Romanesti, Targoviste, oras care a devenit, inca din  primul deceniu al secolului al XV-lea resedinta voievodului Mihail (cca. 1409-1420), fiul si asociatul la domnie al lui Mircea cel Batran (1386-1418), domnul Tarii Romanesti. Din acest inceput de veac, curtea de pe valea Ialomitei, a devenit, principala resedinta a suveranilor, curte care si-a pastrat functiile, cu unele intermitente, pana in prima jumatate a secolului al XVII-lea. Ne continuam drumul spre Valea Prahovei, unde vom vizita orasul regal Sinaia. Urcam cu autocarul pana la Furnica, de unde ne incepem plimbarea pietonala spre curtea Castelului Peles, fosta resedinta de vara a regilor Romaniei, construit incepand cu sfarsitul sec. XIX, cu elemente exterioare inspirate din neorenasterea germana. Ajungem, apoi la Manastirea Sinaia pentru un moment de rugaciune si pentru pauza de pranz coboram in centrul orasului. Dupa-amiaza ajungem in Busteni, la baza Muntelui Zamora, in cartierul cu acelasi nume. Vizitam Castelul Cantacuzino, construit din banii Printului Gheorghe Grigore Cantacuzino. Poreclit „Nababul”, printul a fost unul dintre cei mai bogati romani din perioada sfarsitului de secol XIX. Asezat intr-o pozitie cu deschidere spre Muntii Bucegi, castelul ne va imperioana in special prin povestile spuse de ghidul local cu privire la print. Pe seara, ne intoarcem spre Bucuresti, unde vom, in functie de trafic si conditiile meteo.

SERVICII INCLUSE:
 - Transport cu autocar clasificat pentru curse interne;
 - Vizitele mentionate in program (nu includ biletele de intrare); 
 - Insotitor de grup din partea agentiei Hello Holidays. 

SERVICII NEINCLUSE:
 - Intrarile la obiectivele turistice si eventualele servicii de ghizi locali; 
 - Tarife informative: Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” – 12 Lei/pers, Castelul Cantacuzino – 25 lei/pers
 - Masa de pranz;
 - Alte taxe/servicii/cheltuieli personale.

Art. 6. TERMENI si CONDITII ACORDARE PREMIU

6.1 O zi cât o vacanță se acorda prin tragere la sorti prin website-ul www.random.org in data de 10 Februarie 2020 ora 14:00.

 

6.2 Participa la tragerea la sorti doar persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

- A completat formularul de inscriere Newsletter si SMS din facebook
- A postat un comentariu public la anuntul privind concursul 
O zi cât o vacanță la Sinaia.6.3 Castigatorul va fi anuntat public pe pagina oficiala de facebook a agentiei Hello Holidays,

 

Art. 7. Conditii de validare

 

Excursia acordata va fi validata daca participanţii castigatori indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in prezentul regulament.

 

Art. 8. Conditii de invalidare

 

Excursia acordata va fi invalidata in cazul in care oricare dintre participantii castigatori incalca cerintele de participare prevazute in prezentul regulament precum si in cazul in care s-au abonat folosind informatii false ori vadit eronate.

 

In situatia in care niciunul dintre castigatorii nu poate beneficia de premiu din motive independente de vointa Organizatorului, aceasta atrage dupa sine pierderea premiului. In aceasta situatie Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

 

Pentru acordarea Premiului, dupa validare, castigatorul se poate prezenta in agentia Hello Holidays din Piata Romana, Nr 9 sau online prin email, pentru a primi Premiul si informatiile suplimentare cu privire la excursie.

 

Art. 9. TAXE SI IMPOZITE

Conform art. 110 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 10% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

 

Art. 10. INTRERUPEREA CAMPANIEI

 

Aceasta campanie va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

 

Art. 11. LIMITAREA RASPUNDERII

 

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

 

• imposibilitatea unui participant la campanie de a intra in posesia Premiului ori de a il folosi conform condiţiilor prevăzute mai sus, din motive ce exclud culpa Organizatorului;

 

• adresele de email care nu se regasesc in baza de date sau nu permit confirmarea identitatii participantului, care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate prevazute in prezentul regulament;

 

• orice alte costuri ale castigatorului in legatura cu intrarea in posesia premiului, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;

 

• imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

 

Art. 12. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

Prin participarea la aceasta campanie se prezuma cunoastrerea continutului regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizator, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR).

Tuturor participantilor la campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu GDPR privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul GDPR, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Organizatorului din Romania, Bucuresti, sector 1, Piata Romana nr 9, Ap 2, o data pe an, in mod gratuit, Hello Holidays SRL va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, Hello Holidays SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date

anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor GDPR.

3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

Pentru toti participantii: numele si prenumele din actul de identitate, domiciliul, numarul de telefon mobil; adresa de e-mail.

Acestora le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege.

Scopurile constituirii bazei de date sunt: realizarea obiectului contractului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, marketing direct, informarea persoanelor incluse in baza de date a Hello Holidays SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

Prin inscrierea la aceasta campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art. 13. FORTA MAJORA

 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

Art. 14. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la aceasta campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

 

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (sesizari@helloholidays.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

Art. 15. ALTE CLAUZE

 

Prin participarea la prezenta campanie, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

 

 

ORGANIZATOR,

HELLO HOLIDAYS S.R.L.

prin asociat și administrator

BALAIBAN ELENA-MADALINA

SPUNE HELLO
VACANTELOR TALE

  • Gama variata de oferte
  • Agentie organizatoare Vacante Grecia si Turcia
  • Peste 80 de circuite proprii in Europa

HELLO HOLIDAYS
EXCLUSIVE

  • Vacante la tarife avantajoase!
  • Unitati de cazare verificate de consultantii nostri
  • Flota proprie de autocare ultra moderne
  • Ghizi cu experienta in turism

CALL CENTER &
SUPORT NON STOP

  • Call Center: 031 131 00 00
  • Consultanta in turism de la profesionisti in domeniu
  • Suport 24/7 pentru turistii aflati in vacanta
Aboneaza-te la newsltterul Hello Holidays

NEWSLETTER

Solicita oferta